Integritetspolicy

Niklas Nikitin är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar mig finns under rubriken Kontakt.

Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar jag bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (namn och e-post) som lämnas i samband med kommunikation sparas bara så länge som det behövs för ändamålet.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med beställning av bilder sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av bilden. Eftersom jag tar betalt för bilderna, sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Jag kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till tredje part.

Jag använder One.com som webhotell, här kan du läsa deras säkerhets- och integritetspolicy. För epost använder jag ProtonMail, här kan du läsa deras säkerhets- och integritetspolicy.

Standardiserade symboler som beskriver behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.